Cement i wapno

Oferujemy także:

 • Cement Górażdże 32,5 MULTI* cement o bardzo wielu zastosowaniach. W okresie wiosenno-letnim idealnie nadaje się do wszystkich prac budowlanych. Można z niego wykonywać beton towarowy przeznaczony na stropy, ławy fundamentowe, schody czy tarasy. To cement o podwyższonej odporności na działanie środowisk agresywnych chemicznie. Idealnie nadaje się także do produkcji zapraw, podsypek pod nawierzchnie z kostki brukowej, a także stabilizacji gruntów i produkcji tzw. „chudych betonów”. To nieodzowne spoiwo do drobnych prac remontowych i naprawczych w Państwa domach.
  • Efekty stosowania cementu MULTI 32,5*:
   • Bardzo dobra urabialność zapraw i mieszanek betonowych
   • Długi okres zachowania konsystencji zapraw i mieszanek betonowych
   • Umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości zapraw i betonów
   • Podwyższona odporność zapraw i betonów na agresję chemiczną
   • Niski skurcz

* informacje zaczerpnięte https://www.gorazdze.pl/pl/Cement-MULTI-32-5

 • Wapno hydratyzowane

AKTUALNE CENY >>klik<<